Те са се подписали под писмото „Предупреждение на световните учени към човечеството: Второ известие“, което е публикувано в журнала BioScience.

Първото предупреждение е на Съюза на загрижените учени от 1992 г., когато под писмото се подписват 1 700 учени.

Оттогава почти всички големи заплахи за околната среда са нараснали неимоверно, особено относно световното население. С 2 милиарда души се е увеличило световното население от 1992 г. или скок от 35%, предупреждават учените.

Като други ключови заплахи се посочват: глобалното затопляне и увеличението на въглеродните емисии от използването на изкопаеми горива; неустойчивите селскостопански практики; обезлесяването; липсата на чиста вода; загуба на морска флора и фауна и увеличение на мъртвите океански зони. За втори път човечеството е предупредено, както се вижда от тези тревожни тенденции, пишат учените.

Те подчертават, че „особено обезпокоително“ е, че светът продължава да се движи по път към „потенциална катастрофална климатична промяна заради увеличаващите се парникови газове от горенето на изкопаеми горива“. Животните страдат в резултат на човешката дейност и изчезването им се случва с безпрецедентна бързина.

Само при един проблем се отчита подобрение през последните 25 г. – затварянето на озоновата дупка, което се случва благодарение ограничаване използването на аерозолни спрейове и замърсяване, което засяга озона.

В писмото са поместени 13 стъпки, които трябва да се направят. Сред тях насърчаване на основаната на растителни храни диета и преминаване към възобновяеми източници, като постепенно се спрат субсидиите за изкопаеми горива. Учените също призовават за разрешаване на проблема с неравенството и др.