Connect with us

Нашенско

Българската именна система от древноста до днес (Именник на българският етнос)

Published

on

/Българите са донесли със себе си стотици имена, уникални и непознати за западният християнски свят/

Имената на българите, винаги са будели недоумение и доянкъде презрение у чуждите изследователи. Тази тенденция, позволи много от тях да се загубят завинаги, или ги обрече на това да бъдат слабопознати. Наложи се и схващането, че липсва приемственост, между изконно древнобългарските имена запазени от историята, и днешните български имена. Хвърли се сянката на съмнението, върху безспорният факт, че ние сме наследници и продължители на онова което ни бе завещано от древните българи. Днес в нашата именна система, ние имаме имена от библеиски произход(Мария, Йосиф, Симеон, Самуил, Аврам, Петър, Павел, Марко и т.н.); Съществуват и доста имена от гръцки произход(Георги, Димитър, Николай, Александър и т.н.); Не са малко онези имена влезли у нас от латинският език( Виктор, Валентин, Вера, Игнат и т.н.); В по-ново време от „братският Руски народ”, навлязоха и имена като Алексей, Сергей, Олег, Людмил и други, който са нехарактерни за българите. Освен тези четири основни линии, по които са навлизали имена у нас, в днешно време усилено се вкарват и налагат набългарският етнос „модерни” западноевропеиски имена, който не си струва да изброявам. Всичко това наложи създаването на един български именник, където да можем да прочетем поне една малка част, от имената на древните и старите българи, защото сме обречени твърде скоро да видим абсолютно всички тези имена да изчезват(със или без етноса ни), ако не поемем решително към курс на реабилитирането им.

 

Именник на българският етнос

А

Авитохол – име на легендарен български владетел(165-465)
Анзи – древнобългарско име, запазено в един от рускенските погребални надписи – „На Анз Вестоносеца тук долу праха е“
Аспарух, Исперих, – име на български владетел
Аспар – име на алански военноначалник, сродно с Аспарух
Алмуш – име на последният езически владетел на Волжка България(X век)
Алцек – име на древен български владетел, водач на българи към земите на Централна Италия
Aсен – име на български владетел
Алусиан – име на български болярин съводач на бунт срещу византииците
Алгара – име на дъщеря на Борис I
Ахтум – име на български болярин
Апсхих
Абленка
Алтоман
Ахинора
Атила
Ашот
Аспарна
Асмара
Акамер
Ален, Алена
Арсо
Алдомир
Айдемир

Б

Бат-Баян – име на български владетел, брат на Аспарух
Боян – -име на брат на Маламир
Батоя, Батой – варияция на име на легендарен български владетел довел ни на балканите
Белгун – второто име на Цар Асен I
Борис – име на български владетел
Барс – име на свещенно българско животно, на което са кръщавани древните българи( Багаина Барс, кан Борис…)
Борил – име на средновековен български владетел
Батаул – име на български жупан
Ботко – име на средновековен български владетел на Бояна
Безмер – име на владетел от Именника на българските владетели
Балик – име на първият управител на Добруджанското деспотство
Бойко, Бояна
Благой
Благун, Благуна
Бела
Беро, Бера
Бузан
Батулия
Байко
Байло
Бальо, Балчо
Банчо
Бела
Балин, Балина
Башо
Бачо
Бельо
Бенко
Бечка, Бечо
Беро
Бижо
Биню
Беломир
Боби, Бобе
Белуш
Ботъо
Боко
Боньо, Боне
Бочо
Боила
Булгар
Багряна
Богдан
Балкана
Божидар
Божан, Божана
Боряна
Богомил
Божур
Бисер, Бисера
Биляна
Българа
Бистра
Благовест, Благовеста

В

Варакур – име на старобългарски свещенник от надпис в с.Равда(Провадииско).
Винех – име на древнобългарски владетел
Велегнев – име на едно от децата на известен древнобългарски багатур
Вананд – име на древнобългарски владетел
Ветам – древнобългарско име
Владоя – българска болярка
Воин – другото име на Енравота
Вокил – име на древнобългарски род
Войтех – известен борец за свобода на българите срещу византииското иго
Венда
Ведра
Вацо
Велирух
Ватьо
Велъо, Велики
Велко, Велика
Вълко, Вълкан
Велизар
Вишна
Вида, Видко
Витаи
Вичо
Вуте, Вутьо
Весна
Венета, Венелин
Венко
Веселин
Владец
Вихра, Вихрен
Влада, Владимир
Волен
Върбан
Вяра

Г

Гостун – име на древнобългарски владетел
Гавра – име на средновековен български болярин. Името му става нарицателно и придобива днешното си значение, след трагичната му смърт от ромеиска ръка.
Горазд – име на ученик на Кирил и Методий
Габър
Гаго
Ганчо
Геро
Гиго
Гунчо
Гуро
Генади
Гургур
Гаго
Горян, Горяна
Гого
Ганьо, Ганчо
Гарчо
Гачо
Гарел
Гего
Гето
Гено
Гроздан, Гроздана
Гълъбин
Гера
Гиго
Гичо
Гонимир
Големан
Гичо, Гичка
Гостун
Готьо, Готе
Гочо
Гунчо, Гуню
Гуро
Господин
Гуго
Грозьо
Градьо
Груди
Гизда

Д

Диценг – име на древнобългарски кавхан, вероятно регент на Омуртаг, известен с гоненията срещу християните
Дуло – име на древнобългарски род(фамилия)
Докум – български кавхан
Драгшан – име на средновековен български болярин
Деян – име на български болярин
Даргамер – Боил водещ делегация на Крум до Византииците
Дърман – име на български боляр
Докс, Доксов – име на старобългарски писател
Дилчо
Дивна
Драцо
Деся
Добрила
Добрина
Дудо
Дако, Дачо
Дешо, Дешко
Дило
Доля
Деница
Десимир
Доньо, Доне, Дончо
Доко
Дворко
Дайко
Деян
Добрен, ДОбри
Делян
Дочо
Джаро
Дешка
Джендо
Джуро, Джурджа
Добромир
Детелин, Детелина
Джуна
Драган, Драгой
Джуджо
Джаджо
Дренка
Джоно
Джоко
Дивна
Доя
Дойчин
Добри
Дея
Добромир
Детелин

Е

Ерми – име на древнобългарски род(фамилия)
Елемаг – име на древнобългарски болярин
Енравота – името на брата на Маламир
Еньо
Елица
Едрена
Елтимир

Ж

Жандо
Желана
Желю
Желязко, Желязка
Жеко
Живко
Жито
Живко, Живка
Жарка

З

Зиези – име на древнобългарски митичен прародител
Заберган – име на кутригурски вожд
Зент – древнобългарско име, запазено от рускенски погребален надпис „На Зент праха е”
Звиница – име на брата на Маламир
Захо
Зора, Зорка
Зашо
Здравко
Зара, Зарина, Зарко
Зайко
Зорница
Зюмбюла
Звезделин
Заприн, Запряна
Златко, Златка

И

Исбул – име на древнобългарски кавган
Ирник – име на древнобългарски владетел
Ирата – име на кавган
Ивайло – име на български цар, води корена си от Въло, а не от Иван
Ибро
Искра
Искрен
Иглика

Й
––

К

Кубрат – име на древнобългарски владетел
Кардам – име на древнобългарски владетел
Кубер – име на древнобългарски владетел
Крум – име на древнобългарски владетел
Кормисош – име на древнобългарски владетел
Каля – име на древнобългарска дъщеря на багатур Сондоке
Кракра – име на средновековен български болярин
Корсис(Корс) – име на бългаески воин
Кувиар – име на древен български род
Куригир – име на древен български род
Курт – варияция на Кубрат, от именника на българските владетели
Котраг – име на древнобългарски владетел
Кубиар – име на древнобългарски род
Кордил – име на визше лице по времето на Крум
Куделин – име на български боляр
Калиман – име на български владетел
Келара
Калю
Кераца
Кера
Каю
Камен
Кальо, Калина
Кано, Каньо
Кера, Керан
Кимо, Кимон
Кино, Кинчо
Калина
Красна
Кипра
Киро
Котроман
Кито, Кита
Кубра
Краймер
Кичо
Кинчо
Кица
Коно
Kалинка
Капка
Котьо, Кото
Кочо
Куко
Куле, Кула
Куньо, Кунка
Кутьо
Китка
Кандо
Казимир
Каран
Кръстьо
Косара
Косена
Кремена

Л

Лабас – българското име на цар Симеон
Лило
Лозан, Лозана
Лало
Люба, Любо
Лачо
Леко
Луло, Лучо

М

Мостич – име на ичергубоил
Мармиас – име на български военноначалник по времето на Симеон, пратен да потуши сръбски бунт
Мавър – име на български кавган
Момчил – име на легендарен български войвода от 14 век
Маламир – име на древнобългарски владетел
Мугел – древнобългарско име
Мавроган
Маломер
Мануш
Милю
Модра
Манол
Миню
Миро
Мишо
Милети
Мако
Мицо
Манто
Манчо
Матьо
Младен
Мильо
Митра
Меглена
Моймер
Милчо, Милка
Милан, Милен
Миле
Мина, Маньо
Мешо
Митрю, Митре
Момо, Момчо
Муца
Младен
Малинка

Н

Негавон – име на омуртаков воин
Небул – древнобългарско име на изселен в Анатолия български боляр
Наум – име на българин от 9 век
Нино
Нако
Невпровд
Насо
Ния
Нада, Надя
Нино
Незабравка
Недялко, Недялка
Невена
Недомер, Неда
Ноко
Нейка, Нейко
Нона, Нончо
Найден
Надежда

О

Омуртаг – име на древнобългарски владетел
Охси – име запазено от надписа върху варовиково блокче в Силистра
Органа – името на един родственик на Кубрат
Охсун – име на „жупан таркана Охсун“, от омуртаговите надписи
Остромир – име от древнобългарски надпис в шумен
Огнян
Огнен
Орлин

П

Персиан – име на древнобългарски владетел
Персика – легендарна дъщеря на Борис I Михаил, известна единствено на средновековните руски летописи
Псеру – от Петроглифа на смесен гръцко-български текст в Плиска
Показ – „Показовият кърчаг”. Надписът е направен върху фрагмент от керамичен съд, открит в Плиска.
Паган – име на древнобългарски владетел
Полемарх – име на български болярин
Панчо
Паруш
Парлиг
Прохор
Пано
Пачаман
Продан
Пребънд
Първан
Поро
Паруш
Панто
Пато
Пачу, Пачо
Пракса
Пако
Пакул
Пламен

 

Р

Расате – име на древнобългарски владетел
Роксана – име на балхарска принцеса, жена на Александър Македонски
Радивой – име на български управител на Преслав
Рад
Радо, Рада
Росман
Радоя
Радан
Развигор
Райко
Румен, Румяна
Родин, Родьов
Ружа, Роза
Росен, Роса
Роя
Руен

С

Сондоке – име на древнобългарски багатур
Сандилх, Синдилх – утигурски вожд
Сабин, Савин – име на древнобългарски владетел
Сигрица – име на древнобългарски военноначалник, пратен да потуши сръбски бунт
Севар – име на древнобългарски владетел
Срацимир – име на последният български цар
Стази – име на ичергубоил
Сурсувул – име на български болярин
Сетит – име на багаин по времето на Омуртаг
Сулаб – име на волжкобългарски кан 8 век
Стоимир
Силке
Стамен
Стоян
Стойко, Стойка
Сулимер
Стойчо, Стойна
Станчо, Станко
Страшимир
Станимир
Страхил
Спас
Свежа
Стоил, Стоимен
Съботина, Съботин Събка,
Силян
Сребрин
Свилен
Сълза
Светлин
Светозар

Т

Телериг – име на древнобългарски владетел
Тирадин – име на управител на Брегалнишката област, по времето на Борис I
Токту – име на древнобългарски владетел
Турдач – име на български Кантитат
Тих – име засвидетелствано при цар „Константин Тих Асен“
Тервел – име на древнобългарски владетел
Телец – име на древнобългарски владетел
Тихомир – име на български въсттанник срещу византииският гнет
Травъл – водач на бунт в Пловдивско срещу византииците
Турто – име на български боляр
Тачо
Тасо
Томир, Томира
Тилю
Ташо
Тоне
Тител
Taньо
Теменуга
Точев
Трънка
Тролю
Тако, Такуш
Тале
Тасьо
Трайко
Теример
Трайчо
Титко
Татимер
Тиле
Тотъо
Туше
Турман, Турмана
Тамара

У

Умор – име на древнобългарски владетел
Угаин – име на древнобългарски род
Учко

Ф

Фружин – име на средновековен български владетел, водел борба срещу Турците
Фратко
Фило
Фратю
Фидана
Фотъо

Х

Хунол – име на български сампсис от времето на Персиан
Хиниалон -име на кутригур
Хърс, Хръз, Хриз – имена на средновековен наш болярин
Хорбат – варияция на Кубрат, разчетена по пръстена му
Херушин – име на български войвода – уникално за целия свят
Храно
Хетен
Хачо
Хацон
Хито
Хуба
Хранко
Хрельо
Храбър, Храбро
Химара

Ц

Цок – име на един от регентите на Омуртаг
Цанко
Цветана, Цеца, Цвятко
Цако
Цото
Цона
Цул

Ч

Чакарар – име на прабългарски род
Чисюн – известен древнобългарски Сампсис
Чепа – древнобългарско име
Челбир – име на волжкобългарски владетел
Чико
Чоло
Чато
Чедомир
Чубрина, Чубра
Чавдар
Чипо
Чавдар
Чинто
Чръноглав

Ш

Шамбат – име на брата на Кубрат
Шошел
Шилке
Шаро, Шарови
Шишман
Ширко, Ширка

Я

Яни, Янко, Янчул
Яница, Янина
Янкул
Явор
Ясен, Ясна
Ягода, Ягодина
Яцо
Ясмина

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

България

9 цитата за българите, които ни карат да се гордеем

Published

on

„Това е народът, който преди тебе имаше всичко, които е пожелавал; народ, у който този е придобивал титли, който е купувал благородството си с кръвта на неприятеля, у който бойното поле прославя рода, понеже у тях се смята без колебание за по-благороден оня, чието оръжие е било повече окървавено в сражение.“

Магнус Феликс Енодий

„Българите, силен и непреклонен народ, който никога не се е страхувал от смъртта. Те са доброжелателни към своите приятели и зли към враговете си, безкрайно гостоприемни и обичат да живеят в мир и сговор със съседите си.“
Арменските пътешественици Степано Кювер и Хугас Инджеджиян  (XVII век)

„Изобщо у българите е очевидна силната страст към знанието, което те и натрупват. Постоянство в стремежите – това качество като че ли им е вродено.“
О. М. Лернер (1873)

„Какъв славен народ биха били българите, ако получат независимост! Този народ е весел, жизнен, войнствен и красив.“
Егор Петрович Южаков (1859)

„Този неукротим и патриотичен народ не може да бъде заробен за още дълго време, той, подобно на швейцарския народ, от самата природа е създаден, да бъде свободен.“
Алфонс дьо Ламартин (френски поет и историк)

„Нима не е чудо смелостта на въстаналите срещу Империята (Османската) завладени български хора?“
Ханс-Кристиан Андерсен в своя дневник

„Българският народ е достоен да бъде почитан и хвален. Той е гостоприемен и милостив, много е усърден към светата църква, обича красотата на Божиите храмове и е толкова ревностен към светите места — към Светата гора Атонска и към светия град Ерусалим, че превъзхожда всички останали християни — гърци, сирийци, грузинци, сърби, влaси, молдавци и дори русите.“
Партений, монах (1839)

„На оня свят,  в рая,  красотата на жените надминава дори красотата на българката.“
Адалолоддин Балхи, персийки поет (XII в.)

„Българите са снажни, красиви. Дотогава не бях виждал такива хора.“
Лев Толстой (руски писател)

Continue Reading

България

Наш изследовател обяви ексклузивно: България скоро ще е световна новина! Открихме уникален надпис край Първомай!

Published

on

Нашите прадеди са дали началото на Крито-минойската цивилизация

Изследователят Павел Серафимов обяви във „Фейсбук“ ново сензационно откритие.

Ето какво пише той:

„Благодаря на всички приятели откликнали на последното ми съобщение! Както предполагах преди да се оттегля – скоро наистина България може да се превърне в световна новина.

Й. Стайков, М. Константинов, С. Сребрев и местни хора от Първомай заслужават похвала. Те обърнаха вниманието на български журналисти върху древен скален надпис. Той се оказа доста по-важен околкото смятах първоначално. Не само изрязаните в камъка знаци са на над 5000 години, но и самия надпис е монументален – нещо уникално за Меднокаменната и Раннобронзовата епоха.

Знаците са с височина от около 40 см, а в този период – краят на Меднокаменната и началото на Бронзовата епоха, нито в Шумер, нито в Египет има надписи от този тип. Знаците се явяват преходен вариант на така наречената Дунавска (Балканска) писменост спрямо Линеар А. Някои се срещат само у нас, други се срещат по-късно на остров Крит, в Западна Мала Азия, а и Италия (надписа върху идол от Монте Мороне).

Ако всичко е наред, следващата седмица заснетия материал ще бъде излъчен по бТВ, сряда в предаването Преди обед. Репортажа е на Ирена Григорова.

След предаването ще представя работа в блога си и ще дам по-подробни обяснения за връзката между Дунавската (Балканска) писменост от шесто-пето хилядолетие преди Христа и крито-минойската писменост наречена още Линеар А.

Надявам се предаването, а и статията ми да предизвикат вниманието на Министерството на културата и това да доведе до покана на чужди експерти като д-р Харалд Хаарман, Марко Мерлини и др. Новият надпис от планината край Първомай трябва да получи нужното внимание защото той показва ясно къде е прародината на хората, които са създали крито-минойската цивилизация, това са нашите деди.

Да не забравяме и това, че недалеч от Първомай, край село Езерово е открит един от най-интересните тракийски надписи – този на златния пръстен от погребалната могила в местността Пърженака. В съшия регион е и тракийското светилище и селище на връх Драгойна. Както виждаме мястото на откритието на новия надпис не е никак случайно.

Умолявам читателите си за малко търпение, следващата седмица, в сряда привечер ще публикувам изображения на надписа и виждането ми за значението. Сега ще кажа само, че според мен се касае за епитет на Тракийския Херос и то епитет, който е близък до хетския теоним Перва – богът на конете и войната.

Подобен епитет е регистриран и в микенски документи от второто хилядолетие преди Христа. Ще добавя и това, че най-ранните тракийски имена на божества са записани в древните микенски документи, а това е индикация, че Артър Еванс е бил прав отричайки гръцкия произход на микенците и причисляването им към минойците, на които пък проф. Хрозни дава тракийски корени.

Continue Reading

България

Огромна новина от БТВ току що! Цяла България ликува. Покори 8-хилядника и написа във Фейсбук: Аз съм

Published

on

Българският алпинист Атанас Скатов изкачи връх Чо Ойо в Хималаите, който е висок 8201 метра, съобщава БиТиВи.

Ураганен вятър е задържал Скатов три дни в лагер 2 на 7150 метра височина, а част от групата се е върнала надолу.

Във „Фейсбук“ профила на алпиниста неговият екип съобщи, че състоянието му е добро въпреки студа, липсата на сън и лошите метеорологични условия.

Алпинистът отново поздравява всички и благодари за подкрепата.

Скатов е първият веган в света, изкачил най-високата точка на Земята – връх Еверест.

Continue Reading
Advertisement

Интересни

България4 месеца ago

Шокиращи нови подробности за смъртта на Денис Теофиков

Може да се окаже, че фолк певецът Денис Теофиков, който загина през есента на 2021 г. след мистериозен полет от...

България4 месеца ago

Не карайте на чашка! Вече иззеха много коли на пияни и дрогирани шофьори

Два случая на пияни и дрогирани шофьори са установили полицаите в Бургас след влизането в сила на промените в НК,...

България2 години ago

Президентът се разсърди на Дойче веле за Двете лица на Румен Радев

В навечерието на посещението на българския държавен глава в Германия, немскоезичното издание на „Дойче веле“ публикува статията „Двете лица на...

България2 години ago

Странни движения на Путин по време на среща отново повдигнаха въпроса за здравето му СНИМКИ

Слуховете за здравословното състояние на Владимир Путин продължават да набират сила на фона на войната в Украйна. През последните месеци се появиха...

България2 години ago

Кирил Петков готви тежък удар за пушачите, ще го споменават с много лоши думи

Премиерът Кирил Петков подкрепя повишаването на акциза за цигарите, пише „Флагман“.  На последното заседание на Министерския съвет той е коментирал проектопостановление за...

България2 години ago

Полковник от БНА: Ако Турция ни нападне, запасняците от Елхово ще превземат Истанбул за 12 часа

Ердоган би направил най-великата глупост в живота си, ако реши да разшири държавните граници на Турция до „духовните“. Това коментира...

България2 години ago

Български офицер отказва да подаде ръка на политик, дошъл да закрие поделението му

Ето какво написа Красимир Манолов във Фейсбук: “Желю идва да закрива поделението в Горна баня. Някой от групата служил ли...

България2 години ago

Украинските бежанци активно напускат България

Украинците, които напускат България, са повече от тези, които влизат в страната. Това каза пред БНР. Мариана Тошева, председател на...

България2 години ago

Путин готви подарък към България! Време е за признателност към народа дал азбуката на народите ни

В рамките на период до няколко месеца Владимир Путин е решил да подари на България, онова място за което си...

България2 години ago

Бориславова: България ще получава газ 4 пъти по-евтин от този на Газпром

“В бъдещите доставки на газ няма да има посредници. Цената ще бъде по-ниска от тази на „Газпром“, а когато започнем...

България2 години ago

СЛУЧИ СЕ: Току-що Слави стовари тежкат брадва върхи Кирил Петков! Кабинетът в паника, ето думите му

Лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов отправи тежки критики към партньорите от „Продължаваме промяната“ и предупреди да не очакваме...

България2 години ago

Стана ясно кои са и какво искат бойците от „Азов“, които се предадоха с бели знамена

Командирът на бригадата на ДНР „Восток“ Александър Ходаковский заяви, че групата украински военни, излезли по-рано днес от катакомбите на блокирания завод...

България2 години ago

Депутатите бесни! Намаляват им заплатите

1516 лв. намаление получава Радев за рождения си ден В IT сферата вече получават над 4 хиляди на месец Заради...

България2 години ago

Извънредно! Земята спря да се върти. Държавен преврат в Русия. Край с Путин

Сергей Шойгу е изчезнал мистериозно, а Путин трепери от държавен преврат! „По последни сведения от Москва, Шойгу е назначен за...

България2 години ago

Руска журналистка с отвращение за българите: Господи, за кого умряха нашите предци?

Обширна статия публикува журналистката от руската Комсомолская правда Дария Асламова за България под заглавие „Как България се превърна в страна...

България2 години ago

Горещ барометър: „Галъп“ с изумителни резултати, ако изборите са днес! ГРАФИКИ

Ако парламентарните избори бяха днес, подкрепата на ГЕРБ и „Продължаваме промяната“ (ПП) сред всички имащи право на глас запазва паритет,...

България2 години ago

Скандал: Голям камион на „Еконт“ на министъра-милионер Събев тръгна срещу протестиращи! ВИДЕО

И „Еконт“ на транспортния министър-милионер Николай Събев се включи в националния протест на превозвачите в Бургас, пише Флагман.бг. Не е ясно...

България4 години ago

Затова погребенията се правят на 3-ия ден след смъртта –

Колкото и да искаме да живеем вечно, хората са предопределени да умрат. Следователно делата с погребението рано или късно ще...

България4 години ago

Защо не бива да ходите до тоалетната, ако се събудите посред нощ –

Повечето от нас правят всичко погрешно и напразни опити да заспим само се довеждаме до безсъние. Късно през нощта изведнъж...

България4 години ago

Извънредно: 23 са вече случаите на COVID-19 в България

Вече 23 са общо регистрираните случай на коронавирус у нас. Това съобщиха преди минути от здравното министерство. БЛИЦ припомня, че...

Advertisement

Trending