Connect with us

България

Удивлителна новина! Най-старият град в Европа се превръща в туристически хит на България

Published

on

До скоро в науката бе наложена тезата, че първите градове на Стария континент са изградени през бронзовата епоха. Българските археолози под ръководството на д-р Явор Бояджиев изумиха представите на учените и пренаписаха историята с две хилядолетия назад, след като разкриха халколитния град до село Юнаците.

Г-н Бояджиев, разкажете предисторията на това откритие, откога е започнало проучването на халколитното селище до Юнаците?

Разкопките на Плоската могила до с. Юнаците, Пазарджишко, са започнати през 1939 г. от Васил Миков. В направеният от него сондаж се откриват останки от времето на траките, бронзовата и халколитната епоха. Със започването на Втората световна война проучването му е преустановено за дълго време. Едва през 1976 г. екип от археолози, с ръководител Румен Катинчаров, продължава разкопките край Юнаците. Впоследствие към тях се присъединяват и съветски археолози.

От 2002 г. продължихме проучването на паметника по съвместен българо-гръцки проект. Аз и д-р Йоанис Асланис сме ръководители на проекта от българска и гръцка страна, зам. ръководител е Стоилка Игнатова от Регионален исторически музей – Пазарджик.

Коя беше най-голямата изненада за екипа по време на разкопките?

Тя не е само една. Когато през 2006 г. започнахме с колегите ми да търсим некропола към селищната могила, който обичайно се намира на разстояние 250 – 400 м от границите му, вместо на гробове, започнахме да откриваме останки от жилищни постройки и следи от човешка дейност.

Те лежат на 1,50 – 2 м под съвременната повърхност и заемат площ от поне 80 – 90 дка. През 2007 г. установихме, че културните напластявания на селищната могила продължават на много по-голяма дълбочина, отколкото се смяташе досега, под нивото на съвременната повърхност, като се свързват със селището, установено извън могилата. Тогава се появиха и данни за наличието на масивна стена, ограждаща селищата от халколитната епоха. През 2008 г. се потвърди съществуването на отбранителна стена, която досега няма аналог у нас. Тя е внушителна по своите размери и това прави откритието сензационно. Построена е около 4700 – 4600 г. пр. Хр., в основата си достига до 5 метра дебелина. Стената е глинобитна.

Използван е смесен градеж, но поради доминирането на глината, тя на пръв поглед се смесва със самата могила, което прави изключително трудно нейното различаване. По вертикалата на стената личи как са били редувани пласт от глина, с дебелина 30 – 40 см, с пласт от камъни, с диаметър от 10 до 20 см, плътно набити един до друг. Това е създавало особена здравина на укрепителната конструкция. На височина сега стената достига до 2,5 – 2,8 метра и е изключително добре запазена. В действителност обаче е била вероятно два пъти по-висока. Отбранителни стени от този период са известни и от други селища, но те са значително по-малки по размери, а и всички са в Североизточна България. Най-внушителна досега бе отбранителнителна стена, разкрита от проф. В. Николов край Провадия, на археологическия обект Солниците. Тя е включвала както палисада (конструкция от дървени колове и глина), така и каменен градеж, като при оформянето на входа към селището са използвани и големи каменни блокове. Достигала е на дебелина до 1,80 метра. Обикновено животът на подобен вид съоръжения е бил доста кратък. А масивната отбранителна стена край Юнаците в продължение на около 500 години е защитавала селището, преди да бъде напълно унищожено. Според нас това е станало около 4200 – 4100 г. пр. Хр., когато мощна човешка вълна е заляла халколитното селище. След продължителна отбрана, то е било сринато със земята, а населението му – избито до крак.

С какви доказателства разполагате, които ви дават основание да твърдите за такъв драматичен период?

Намерени са множество аргументи в подкрепа на тези твърдения – овъглени скелети на хора сред руините на жилищата, със следи от оръжията, с които са били убити. В същото време попаднахме и на плитки гробни ями, в които по положението на скелетите си личи, че са били погребани хора между сградите, набързо, без ритуал, но с грижа и отношение към човека. Скелетите са на жени, деца, стари хора, но не и на боеспособни мъже. Тези две различни ситуации ни навеждат на мисълта, че най-вероятно градът дълго време се е съпротивлявал, преди да бъде унищожен. А мощната стена е била най-голямата му защита.

Ще се спра и на още нещо впечатляващо – на терена попаднахме на хранилища, които приличат на хладилни камери, в които открихме фрагменти от кости от агнета, овце и теле. Месото е било транжирано и консервирано в началото на пролетта, и едва ли е било приготвено като запас за зимата. Може би населението е знаело или очаквало нашествие, затова предварително се е приготвило с необходимите хранителни запаси.

Имате ли хипотези кои са били нашествениците, довели до гибелта на халколитния град?

Най-вероятно гибелта на хората от Юнаците е била причинена от степните народи, които започват да проникват на Балканите от североизток. Това са най-ранните индоевропейски. Нашествието им води до унищожение не само на селището при Юнаците, а и въобще на блестящата халколитна цивилизация, съществувала през V хилядолетие пр. Хр. на днешните български земи. Опустошението е толкова тотално и жестоко, че от 4000 г. до около 3100 г. пр. Хр. почти няма следи от човешко присъствие. А появилите се столетия по-късно нови обитатели през бронзовата епоха са на много по-ниско културно равнище.

Кое превръща паметникът край Юнаците в уникален?

Той безспорно е уникален, защото в него за първи път се срещат на едно място, всички елементи, които правят едно населено място град. Бил е разположен на огромната за времето си площ от около 100 дка. Имал е мощно отбранително съоръжение, поддържано и използвано векове наред. Много съществено е, че тази отбранителна стена е ограждала само най-високата част на първоначалното халколитно селище. В един момент там се е концентрирала най-активната среда за живеене. Културните напластявания са впечатляващи. В същност това е била цитаделата на селището, с площ от 7 – 8 дка. Разположена на най-видимата част от града, в нейното пространство освен жилищни постройки е имало и занаятчийски район с обособени производствени пространства. Откритата цитадела тук няма свой аналог на нашия континент. А селища от този тип започват да се срещат чак през бронзовата епоха, тоест близо 2000 години по-късно.

С други думи, халколитните хора от Юнаците всъщност са построили първия Акропол и са създали първообраза на града в Европа, такъв какъвто изглежда и се развива в следващите епохи – през античността и средновековието. След тези находки, трябва да преосмислим представите и познанията си и да преместим историята на първите градове в Европа с две хилядолетия назад и няколкостотин километра на север.

Оформихте ли вече представите си за древните хора, създали първообраза на европейския град?

Откриването на протограда край Юнаците може да опровергае скептицизма на изследователите, че в епохата на ранния халколит всичко е било твърде монотонно, за да има цивилизация, според възприетите от историческата наука определения за нея. А това означава да имаме доказателства за познаване на металите, специализирано занаятчийско производство, социално разслоение, писменост, градове. Първото от доказателствата в тази посока беше Варненският некропол, чийто находки доказаха не само познаване на металите, но и наличието на специализирани занаяти, социално разслоение. Плочката от Градешница и знаците по много съдове от тази епоха пък са указание за съществуването на ранна графична система – някаква протописменост. Фрагментите са вече стотина, подобни артефакти са открити и в Юнаците. Липсваха само свидетелства за монументално строителство. Е, сега тук излезе и масивна крепостна стена, която, заедно с мащабите на селището дават основание да се мисли за един протоград. Може би това е черешката на тортата или върха на айсберга. Защото вече напълно реално можем да говорим за цивилизация в Европа. И тази първа цивилизация се е развивала не къде да е, а по нашите земи. Тя е просъществувала близо 500 години, зад тази масивна укрепителна стена, която в продължение на десетилетия е отблъсквала многобройните набези на нашествениците.

Ще продължите ли този сезон проучванията на Юнаците?

Да, от 1 септември до средата на октомври. Ще се работи по същата българогръцка програма. Тя е финансирана от гръцките ни партньори, с които имаме едно много добро и ползотворно сътрудничество. Това, което ще трябва да свършим този сезон в Юнаците е да бъдат направени геофизични проучвания на халколитното селище, оставащо извън селищната могила. Искаме да бъдат установени съвсем точно неговите граници и площ. Предстоят да се извършат и сондажи в него. Ще продължи разбира се и проучването на отбранителната стена. Надеждата ни е да открием входът към цитаделата.

В края на годината ще се проведе международна конференция, където ще бъдат представени резултатите от мащабните археологически проучвания на паметника. В нея ще вземат участие специалисти, които ще осветлят различни аспекти и проблеми, свързани с развитието на халколитната цивилизация на Балканския полуостров.

Има ли шанс най-стария град в Европа да стане новия туристически хит на България?

Това е един изключителен паметник, който заслужава да бъде показан на света. Има шанс да стане един от най-интересните туристически обекти в България (а може би и в Европа). Става дума все пак за най-ранния град в Европа, който кореспондира със съществуването на една много добре развита цивилизация. При това стената му е много добре запазена. Но за да се случи това, е необходимо той да бъде своевременно консервиран, реставриран и социализиран. А това е свързано със сериозна финансова подкрепа, която трябва да дойде от страна на държавата, институциите – Министерство на културата, община Пазарджик, на чиято територия се намира паметникът. Ако това не се направи, ще бъдат пропиляни трудът и усилията на няколко поколения учени.

Какви други обекти са привлекли вниманието ви през този археологически сезон?

Археологическото лято за мен започва буквално след няколко дни. От 23 март до 31 август стартираме спасителни разкопки в района на Джебел, където се реализира един от най-големите инфраструктурни проекти – изграждането пътя Джебел – прохода Маказа, който ще свърже Кърджали с Комотини, Гърция. Там има останки от много археологически паметници. През 2007 г. установихме голямо халколитно селище, което се датираме между 4500 – 4000 г. пр. Хр. Разположено е на площ над 10 дка, като поне 4,5 дка попадат в трасето на пътя. Така че следващите пет месеца ще работим на този терен. В експедицията ще вземат участие моите колеги от НАИМ – Дисислава Такорова, Камен Бояджиев, както и археолози от музеите в Русе, Шумен, Разград, Малко Търново. Разкопките ще бъдат мащабни и в тях практически опит ще трупат по-младите колеги, докторанти и студенти.

Ст. н. с., д-р Явор Димитров Бояджиев е ръководител на секция „Праистория” в Националния алхеологически институт и музей БАН. Занимава се с проучване на новокаменната (неолит) и каменно-медната (халколит, енеолит) епоха. Специалните му интереси са в областта на използването на физикохимични методи за датиране в археологията и прецизиране на хронологията на археологическите култури от късната праистория; погребалните обреди през неолита и халколита. Археологът е участвал в проучването на селищната могила и некропол при с. Дуранкулак, Добричко, бил е научен ръководител (от 1986 г) на разкопките на селището Тополница-Промахон, намиращо се на българо-гръцката граница и на селищна могила Юнаците (Пазарджишко), както и на спасителните разкопки на селищата Орлица, Върхари (Кърджалийско), Априлци (Пазарджишко) и др.

Източник: dunavmost

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

България

Шокиращи нови подробности за смъртта на Денис Теофиков

Published

on

Може да се окаже, че фолк певецът Денис Теофиков, който загина през есента на 2021 г. след мистериозен полет от 7-я етаж, е бил първата жертва на смъртоносната дрога фентанил у нас, разкриват запознати със случая от МВР. 

През последния месец частично бе повдигната завесата за появата на лабораторно създадения „синтетичен хероин“ на наркопазара в България.

Това бе сторено от терапевти в клиники за лечение на зависимости, които алармираха за „фентанилова пандемия“, отнела живота на поне 10 човека само във Варна. Според неофициални данни фентанилът е убил над 50 българи, и то само от началото на годината, пише „Уикенд“. Стотици други употребили го пък са отключили тежки психически заболявания вследствие на „изпържения“ от дрогата мозък.

Двете водещи версии на следователите, разследващи странната смърт на младата фолк звезда Денис Теофиков, са самоубийство или нещастен инцидент, предизвикан след прием на дрогата фентанил.

Разследването за гибелта на 21-годишния фолк изпълнител се точи вече почти 2 години. Същевременно от Софийската районна прокуратура, под чийто надзор работят следователите, дори не си правят труда да информират семейството на Денис, както и обществото при какви обстоятелства любимецът на подрастващото поколение фенове на фолка е намерил смъртта си – убит, самоубит или нещастен инцидент?

Иначе наскоро Борислав Сарафов, който изпълнява функциите главен прокурор поиска оставката на шефката на Софийска районна прокуратура Невена Зартова заради немарливото разследване на убийството, извършено от автора на двойната екзекуция в село Лозен – Чавдар Бояджиев преди повече от година. Сарафов спокойно може да прибави към графата „немарливо разследване“ и смъртта на Денис Теофиков.

На 24 октомври 2021 г. късно през нощта младата звезда на „Пайнер мюзик“ Денис Теофиков полита от терасата на апартамента си на 7-ия етаж в софийския жилищен „Цариградски комплекс“ в разгара на див и разюздан купон с алкохол и наркотици. Сигналът постъпва на тел. 112 в 5.50 ч. сутринта от съседи. Преди това комшиите на няколко пъти подават сигнали на спешния телефон за крясъци и силна музика от дома на Теофиков, които обаче са били игнорирани от МВР. От Софийска районна прокуратура още крият имената на купонджиите, станали свидетели на фаталния полет от 7-ия етаж на „българския Джъстин Бийбър“, позовавайки се на „продължаващи действия по изясняване на обстоятелствата“.

Запознат с разследването твърди, че Денис Теофиков е загинал, докато е бил в компанията на поне петима души, сред които приятелката му Алекса Ангелова и диджеят Цеци Лудата глава. Повечето купонджии обаче офейкват преди появата на Бърза помощ и МВР.

Впоследствие част от свидетелите са задържани, разпитани и тествани за дрога, като в кръвта им са открити следи от кокаин, екстази, метамфетамин и фентанил. Официалната версия, поддържана от разследващите, гласи, че Денис Теофиков не е бил надрусан, когато е полетял от 7-ия етаж.

„Всички сме наясно, че това не е така. От МВР и Софийска районна прокуратура потулиха истината, че Денис е употребил синтетичен хероин не защото искаха да запазят неопетнено името му и да не травмират допълнително почерненото му семейство, а тъй като това щеше да им отвори много повече работа по разследването. Ако обаче истината не беше потулена от разследващите, днес обществото щеше да е много по-информирано за появата на опасни халюциногени като фентанил В България“, коментира близък приятел на загиналия при неизяснени и до днес обстоятелства Денис Теофиков.

Запознат с последните дни от живота на талантливия певец разкрива, че той е приел слонска доза от синтетичната дрога „туси“ (от английски 2С) – коктейл от кокаин, кетамин, кофеин и фентанил, от която буквално е изгубил разсъдък.

Денис Теофиков е стартирал последния купон в живота си цели два дни преди да полети от терасата на апартамента – предните нощи обиколил няколко дискотеки в „Студентски град“, работещи нелегално въпреки „извънредните мерки“ срещу КОВИД-19, като бил в компанията на своя продуцент Николай Пашев, на диджей Цеци Лудата глава и придружаван от две или три момичета.

Впоследствие наркопартито продължило в частен апартамент в „Дружба 2“, а накрая шумната младежка компания се установила в жилището на Денис Теофиков в софийския „Цариградски комплекс“. Няколко часа по-късно, окото 5.40 ч. сутринта на 24 октомври 2021 г. Денис Теофиков пада от терасата на 7-ия етаж на апартамента си и умира на място, размазвайки се на тротоара.

„Възможно е сам да е скочил от 7-ия етаж, но не е за подценяване и версията, че може някой от останалите да го е бутнал неволно или пък да го е изхвърлил умишлено през терасата. Не само Денис Теофиков се е друсал, всички от фаталното парти са приели фентанил.

Разследващият прокурор е допуснал грешка, че не е разпореди 24-часово задържане на всички от смъртоносния наркокупон в първите часове след трагедията. Тогава свидетелите нямаше да имат време да синхронизират версиите си… Сега вече е късно истината да бъде разкрита – винаги ще има съмнение какво точно се е случило“, казва покрусен приятел на покойния Денис Теофиков.

Още в първите дни след смъртта на младия певец неговото гадже – гримьорката Алекса Ангелова, публично обвини като виновни за самоубийството неговия продуцент Николай Пашев и диджей Цеци Пудата глава, без обаче да навлиза в детайли какво точно се е случило в последните дни от живота на Денис.

„Приятелката му Алекса обвини Пашев и диджея от ромски произход, тъй като те снабдяваха Денис Теофиков с дрога. Нещо повече – имаше подмятания, че Цеци Лудата глава тайно е добавял фентанил към кристалите стрити на прах „туси“, за да спечели повече пари. Доза от 1 грам „туси“ се продава за 300 лева, а Денис и Алекса шмъркаха поне по 6-7 грама на седмица... Тази версия задължително трябваше да бъде разследвана. Ченгетата обаче арестуваха дилър на амфетамин и марихуана, който живееше в близост до Теофиков, но от който Денис се снабдяваше само с марихуана – уж, че купонджиите от смъртоносното парти са си купили наркотиците от него“, гневи се от немарливото полицейско разследване за смъртта на Денис почернен негов приятел.

Той разкрива, че срещу дилъра е о6разувано наказателно производство, но не като съпричастен за подтикване към самоубийство на младия фолк певец, а за разпространение на наркотици.

В САЩ арестуваха и вкараха в затвора лекаря на Майкън Джексън след смъртта му, той даже вече излежа присъдата си за грешно предписани лекарства. Същото се случи и с доктора, предписвал лекарства на Диего Марадона в Аржентина. В България разследването не може да приключи вече втора година, нищо че става въпрос за смъртта на популярен сред подрастващото поколение певец с десетки хиляди последователи в социалните мрежи.

Ако в МВР и прокуратурата наистина искаха де се борят ефективно с опасната синтетична дрога, която се продава на младите в България, то разследването за смъртта на Денис Теофиков вече трябваше да е приключило и обществото да знае истината, колкото и нелицеприятна да е тя“, смятат почернените близки на младия фолк певец, чийто житейски път приключи само на 21-годишна възраст.

Трагично загубилият живота си Денис Теофиков е син на известния джаз китарист Атешкан Теофилов, а майка му Венера е певица. Звездата на талантливия певец изгря твърде рано – още през 2014 г., когато той беше само 13-годишен. Тогава Денис участва в музикалния формат „България търси талант“ по Би Ти Ви и си спечели симпатиите на журиращата Есил Дюран.

Макар Денис да отпадна в третия кръг на надпреварата след зрителски вот, музикалните експерти му предрекоха бляскаво бъдеще заради вокалните му способности. Кариерата на Денис получи сериозен тласък през 2020 г., когато той подписа договор с продуцентския гигант „Пайнер мюзик“. Младият, красавец беше наречен българският Джъстин Бийбър от многобройните си почитателки в тийнейджърска възраст, а нощните клубове се пръскаха от посетители по време на живите му участия. Уви, над 70% от хонорарите му бяха прибирани от безскрупулния му продуцент Николай Пашев и въпреки че реализираше десетки хиляди левове месечен оборот, за Теофиков оставаха трохи.

За съжаление, бремето на ранната слава, съчетано с еженощни обиколки по дискотеките и редовната консумация на всякакъв вид дрога, не понесе на Денис Теофиков…

Continue Reading

България

Не карайте на чашка! Вече иззеха много коли на пияни и дрогирани шофьори

Published

on

Два случая на пияни и дрогирани шофьори са установили полицаите в Бургас след влизането в сила на промените в НК, според които при шофиране с над 1,2 промила алкохол или след употреба на наркотици се предвижда отнемане на моторно превозно средство, когато то е собственост на водача или неговата равностойност, когато е собственост на трето лице.

В Бургас е задържан водач на тежкотоварен автомобил с 3.02 промила зад волана, а друг е хванат да шофира след употреба на наркотици, автомобилите са иззети, съобщи на извънреден брифинг директорът на ОД МВР старши комисар Калоян Калоянов.

Все още обществото не е наясно какво ще се случва с автомобилите, когато те са собственост на физически и юридически лица, когато са обект на съпружеска или имуществена общност, но смятам, че ще бъде утвърдена практика в най-скоро време. Към момента имаме започнати няколко такива производства“, каза районният прокурор на Бургас Мария Маркова.

Според нея промените са наложителни заради многото извършени престъпления след употреба на алкохол или наркотици не само по пътищата.

609 са образуваните по този текст от НК досъдебни производства от началото на годината. Това е със 100 повече, спрямо миналата година, отчете старши комисар Калоян Калоянов.

Continue Reading

България

Президентът се разсърди на Дойче веле за Двете лица на Румен Радев

Published

on

В навечерието на посещението на българския държавен глава в Германия, немскоезичното издание на „Дойче веле“ публикува статията „Двете лица на Румен Радев“. Материалът не отговаря на професионалната етика и журналистическите стандарти, още повече, че редица твърдения, свързани с дейността на президента Румен Радев, категорично не отговарят на истината.

Това се казва в позиция на прессекретариата на държавния глава, изпратена до медиите.

Право на една свободна медия е да интерпретира обществените процеси, но когато този анализ се базира върху неверни слухове и интерпретации възниква въпрос за достоверността и почтеността на представената информация. По тази причина на 16 май прессекретариатът на държавния глава изпрати право на отговор до „Дойче веле“, като до днес все още няма публична реакция от страна на медията. Не се вписва в традициите на една свободна обществена медия да отказва право на отговор по отношение на публикуван материал, срещу който има аргументирано възражение, че внушава определени недостоверни изводи.

Пълният текст на писмото: 

До г-н Петер Лимбург,
Генерален директор
на „Дойче веле“

До г-н Кристофер Неринг

Уважаеми г-н Лимбург,
Уважаеми г-н Неринг,

Пиша Ви това писмо във връзка с публикуваната на 13 май т.г. статия „Двете лица на Румен Радев“ на интернет-страницата на „Дойче веле“.

Считам, че информирането на германската общественост за теми, свързани с България, се гради на отговорността на една обществена медия към гражданите и на двете държави. В този процес водещи следва да са фактите, независимо от пристрастията и убежденията на анализаторите. Обективното отразяване е важно условие за утвърждаването на образа на всяка медия като надежден източник на информация. Тази значимост нараства още повече, когато става въпрос за възприятията, които тя създава в гражданите на две приятелски и съюзнически държави.

В статията „Двете лица на Румен Радев“ тези принципи не са спазени и направените изводи се базират предимно на неверни внушения, а не върху реални факти.

Общественото и политическо противопоставяне между президента Румен Радев и правителството на бившия премиер Бойко Борисов по същество не е сблъсквало „прозападна и проруска“ противоположности. Тези понятия са плували единствено в пяната на политическия дебат в България, чиято цел е бил опитът на бившите управляващи да прикрият категоричното отхвърляне от държавния глава на порочния корупционен модел на срастване на държавни институции и бизнес. Впрочем този корупционен модел бе отхвърлен от българските избиратели на последните парламентарни избори и това няма как да е убягнало на редакторите на DW.

Недоумение предизвиква внушението в статията, че президентът Радев черпи подкрепа за своя висок политически рейтинг от успешни министри в служебното правителство, които заемат днес ръководни функции в действащото българско правителство. DW би трябвало да е наясно, че президентът назначава министрите и тяхната дейност може да се разгърне само и единствено в резултат на неговото доверие и в изпълнение на дефинираните от президента приоритети: борба с корупцията, прозрачност и законност.

Войната в Украйна и многобройните кризи в Европа рушат като цяло доверието в политическата класа. Но няма никаква логика в твърдението, че призивите на българския президент за незабавно прекратяване на военните действия в Украйна, връщане към диалога и недопускане на прякото въвличане на България във военния конфликт, са довели до отлив на обществено доверие. Всички проучвания на общественото мнение в България ясно показват, че българското общество категорично отхвърля алтернативни позиции.

Използвам повода за да напомня, че президентът Румен Радев осъди агресията и войната на Русия срещу Украйна не при посещението си в Прага на 10 май, а още на 24 февруари на свиканата от него среща на институциите в София. И това не е еднократен акт от страна на държавния глава. Войната в Украйна е огромна заплаха за международния мир и сигурност, а социалните и икономическите последици от нея се чувстват много по-силно в България, в сравнение със страните от Западна Европа.

И както е вярно, че България е „лоялен съюзник“, също толкова вярно е, че като „носител на мира“ в ЕС и НАТО, тя може да отстоява своите позиции и виждания. Това е демократичният подход, на който се изграждат съюзническите отношения и това ще бъде и в бъдеще, неизменна позиция на Румен Радев като държавен глава.

Изключително важно е да се разбере, че за разлика от повечето европейски държави, България има огромна историческа диаспора в Украйна. Стотици хиляди българи живеят днес в зоните на бойните действия и президентът Румен Радев беше първият политически лидер в България, който призова за изпращането на защитно оборудване за населението в тези региони. Същевременно българският държавен глава категорично не приема български боеприпаси и смъртоносно въоръжение да бъдат изнасяни, за да не бъдат използвани те в зоните на ожесточени сражения, в които са концентрирани и голяма част от етническите българи в Украйна.

Напълно невярна е тезата, че президентът Румен Радев е изразявал позиция срещу съюзническата подкрепа за засилена охрана на българското въздушно пространство в условията на военен конфликт в съседство. Ако статията се градеше върху публичните изказвания на президента и официалната информация, публикувана на интернет-страницата на президентската институция, а не на манипулативни медийни интерпретации, нямаше да се стига и до подобни неверни твърдения. Още повече, че като командир на българските Военновъздушни сили именно Румен Радев организира първата съвместна мисия за охрана на въздушното пространство на България със съюзниците. На дневен ред обаче е въпросът дали българските Военновъздушни сили ще могат в близко бъдеще изобщо да участват в подобни мисии и държавният глава очаква от отговорните институции в България спешни мерки за разрешаването на този проблем.

Президентът Румен Радев не е започвал политическата си кариера от Москва, независимо от користните внушения, за да се „приземява“ там. Преизбирането на президента през ноември 2021г. е достатъчно доказателство за оценката, която българските избиратели дават на тази безпомощна пропаганда. Отговорността на държавния глава Румен Радев е пред българите, които са му гласували доверие. Както Ви е известно, други европейски политици обаче са избрали да представляват руски интереси и капитали и в това отношение политици от Германия не правят изключение.

Моля, настоящето писмо да бъде считано за право на отговор на президентската институция в България на статията в „Дойче веле“ и да бъде публикувана на интернет-страницата на медията.

С уважение,

Кирил Атанасов, Секретар за връзки с медиите на Президента на Република България

Continue Reading
Advertisement

Интересни

България4 месеца ago

Шокиращи нови подробности за смъртта на Денис Теофиков

Може да се окаже, че фолк певецът Денис Теофиков, който загина през есента на 2021 г. след мистериозен полет от...

България4 месеца ago

Не карайте на чашка! Вече иззеха много коли на пияни и дрогирани шофьори

Два случая на пияни и дрогирани шофьори са установили полицаите в Бургас след влизането в сила на промените в НК,...

България2 години ago

Президентът се разсърди на Дойче веле за Двете лица на Румен Радев

В навечерието на посещението на българския държавен глава в Германия, немскоезичното издание на „Дойче веле“ публикува статията „Двете лица на...

България2 години ago

Странни движения на Путин по време на среща отново повдигнаха въпроса за здравето му СНИМКИ

Слуховете за здравословното състояние на Владимир Путин продължават да набират сила на фона на войната в Украйна. През последните месеци се появиха...

България2 години ago

Кирил Петков готви тежък удар за пушачите, ще го споменават с много лоши думи

Премиерът Кирил Петков подкрепя повишаването на акциза за цигарите, пише „Флагман“.  На последното заседание на Министерския съвет той е коментирал проектопостановление за...

България2 години ago

Полковник от БНА: Ако Турция ни нападне, запасняците от Елхово ще превземат Истанбул за 12 часа

Ердоган би направил най-великата глупост в живота си, ако реши да разшири държавните граници на Турция до „духовните“. Това коментира...

България2 години ago

Български офицер отказва да подаде ръка на политик, дошъл да закрие поделението му

Ето какво написа Красимир Манолов във Фейсбук: “Желю идва да закрива поделението в Горна баня. Някой от групата служил ли...

България2 години ago

Украинските бежанци активно напускат България

Украинците, които напускат България, са повече от тези, които влизат в страната. Това каза пред БНР. Мариана Тошева, председател на...

България2 години ago

Путин готви подарък към България! Време е за признателност към народа дал азбуката на народите ни

В рамките на период до няколко месеца Владимир Путин е решил да подари на България, онова място за което си...

България2 години ago

Бориславова: България ще получава газ 4 пъти по-евтин от този на Газпром

“В бъдещите доставки на газ няма да има посредници. Цената ще бъде по-ниска от тази на „Газпром“, а когато започнем...

България2 години ago

СЛУЧИ СЕ: Току-що Слави стовари тежкат брадва върхи Кирил Петков! Кабинетът в паника, ето думите му

Лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов отправи тежки критики към партньорите от „Продължаваме промяната“ и предупреди да не очакваме...

България2 години ago

Стана ясно кои са и какво искат бойците от „Азов“, които се предадоха с бели знамена

Командирът на бригадата на ДНР „Восток“ Александър Ходаковский заяви, че групата украински военни, излезли по-рано днес от катакомбите на блокирания завод...

България2 години ago

Депутатите бесни! Намаляват им заплатите

1516 лв. намаление получава Радев за рождения си ден В IT сферата вече получават над 4 хиляди на месец Заради...

България2 години ago

Извънредно! Земята спря да се върти. Държавен преврат в Русия. Край с Путин

Сергей Шойгу е изчезнал мистериозно, а Путин трепери от държавен преврат! „По последни сведения от Москва, Шойгу е назначен за...

България2 години ago

Руска журналистка с отвращение за българите: Господи, за кого умряха нашите предци?

Обширна статия публикува журналистката от руската Комсомолская правда Дария Асламова за България под заглавие „Как България се превърна в страна...

България2 години ago

Горещ барометър: „Галъп“ с изумителни резултати, ако изборите са днес! ГРАФИКИ

Ако парламентарните избори бяха днес, подкрепата на ГЕРБ и „Продължаваме промяната“ (ПП) сред всички имащи право на глас запазва паритет,...

България2 години ago

Скандал: Голям камион на „Еконт“ на министъра-милионер Събев тръгна срещу протестиращи! ВИДЕО

И „Еконт“ на транспортния министър-милионер Николай Събев се включи в националния протест на превозвачите в Бургас, пише Флагман.бг. Не е ясно...

България4 години ago

Затова погребенията се правят на 3-ия ден след смъртта –

Колкото и да искаме да живеем вечно, хората са предопределени да умрат. Следователно делата с погребението рано или късно ще...

България4 години ago

Защо не бива да ходите до тоалетната, ако се събудите посред нощ –

Повечето от нас правят всичко погрешно и напразни опити да заспим само се довеждаме до безсъние. Късно през нощта изведнъж...

България4 години ago

Извънредно: 23 са вече случаите на COVID-19 в България

Вече 23 са общо регистрираните случай на коронавирус у нас. Това съобщиха преди минути от здравното министерство. БЛИЦ припомня, че...

Advertisement

Trending